Vinhomes Imperia sở hữu công trình tòa cao ốc cao nhất Duyên Hải Bắc Bộ